Bà chủ vú bự tà dâm phệt nhau với đối tác làm ăn, tiếp nhận chén rượu của họ sẽ trở thành Đại ca, người dẫn dắt giúp đỡ bao bọc họ. Đây là nghi thức mang tính truyền thống, vẫn có thể thay đổi đầu nhập đường khác. Thông thường bốn vị tướng đã bàn bạc cùng Bang chủ để thống nhất lựa chọn thuộc hạ của mình, tùy theo nhu cầu nhân lực của lĩnh vực mình phụ trách, Bà chủ vú bự đa tình phịch nhau với đối tác làm ăn cũng không phải ngẫu nhiên tùy hứng như nhìn bên ngoài. Lúc này, Quy tướng, Lân tướng và Long tướng cùng rời khỏi ghế, bước đến. Mọi chuyện diễn ra cũng như mọi người dự đoán. Vì Phụng