Chồng yếu sinh lý nhờ thằng bạn về địt con vợ sướng quá trời, nắm tay Minh, lồm cồm ngồi dậy, nhổ ra một bãi nước miếng đầy máu. – Ahhh… – Phong Điên huỳnh huỵch như một con gấu bị chọc điên lao đến. – Tao giữ chân nó… mày đâm vào cổ nó… yên tâm… tao sẽ không để mày ở lâu đâu. Đằng chột nói gấp. Nó liền gầm lên, cả người lao đến ôm cứng ngang eo của Phong điên… Minh cũng lao đến, nhưng chứng kiến cái đầu của Đằng chột bị một gối của Phong điên hất tung lên, Chồng yếu sinh lý nhờ thằng bạn về địt con vợ sướng há mồm con mắt thuỷ tinh cũng bắn ra khỏi hốc mắt, vuột tay ngã ra. Tay nắm chặt cây gỗ nhọn của Minh cũng