Cuộc tình của nàng chủ quán mì tương đen Nene Yoshitaka, đèn kia đã làm cho đôi mắt của cô ấy trực tiếp chuyển sang bước kiểm tra thứ hai, bỏ qua bước thứ nhất… Kẻ làm giả phỉnh đã nắm được sơ hở kỹ thuật ở nơi này và tận dụng nó rất tốt… – Nhưng… – Trương Tam vẫn có chút không cam tâm. – Anh muốn hỏi vì sao phỉnh giả vào đến kho lại phân biệt được dưới đèn phải không? Chuyện này thì càng đơn giản hơn… vì mực dạ quang vẽ lên mặt phẳng bằng nhựa qua vài tiếng sẽ bị bốc hơi… Thế thôi. Chú Hào gật đầu, Chuyện tình cô chủ quán nhậu Nene Yoshitaka vỗ vai Minh. Trương Tam lúc này mặt tái ngoét hai bờ