Kí ức hoan lạc của anh rể và em vợ khi ngủ chung phòng, chuyện hôm đó, nghĩ đến mối quan hệ cha con của Thiên và ông Lâm,Kí ức hoan lạc của anh rể và em vợ khi ngủ chung phòng mặt con bé chợt chuyển từ đỏ sang tái mét. – Anh… Anh đừng gọi tôi như vậy… Tôi không phải… – Con Vi thu hết can đảm phản bác. – Ah… Không phải ah? Sao kì vậy? Sao cha tui nói hai người sắp làm đám cưới? – Thằng Thiên ngơ ngác ra vẻ không hiểu. – Không… Điên rồi… Anh điên rồi… Làm sao có chuyện đó được… – Con Vi mếu máo muốn nhảy dựng lên. – Sao không có được… Mợ với cha tui… Hai người… đã làm tới như vậy… mà không cưới sao? Haizz…