Tag: CAWD-213

Gã khốn nạn hãm hiếp nàng đồng nghiệp Mayuki Ito

Gã khốn nạn hãm hiếp nàng đồng nghiệp Mayuki Ito, kêu dùng nước rửa lần nữa. Tôi bò vào hứng 1 thau nước nhỏ. Tôi nâng 2 bàn chân chị lên liếm 1 lần cuối những gì còn sót lại. Liếm nhẹ nhàng ngón, gót chân, chị đưa 1 bàn chân đặt lên đầu tôi, bàn chân còn lại tôi nhúng xuống nước, nhẹ nhàng lấy tay mình xoa bàn chân và vuốt nhẹ từng ngón chân, xoa lòng bàn chân, Tên bỉ ổi cưỡng hiếp nữ đồng nghiệp chưa chồng gan bàn chân. Sau khi rửa chân xong tôi cúi xuống, đặt hai chân chị lên đầu chà qua chà lại cho khô. Cuối cùng không quên hôn lên từng ngón chân của chị. – Mày cũng biết hầu hạ tao lắm.