Tag: FSDSS-211

Người vợ lẳng lơ thông dâm với gã bạn tồi của ông xã

Người vợ lẳng lơ thông dâm với gã bạn tồi của ông xã, lá chẳng quan tâm. Nó nhìn cái hàng rào cũ kĩ trước mặt, khá thấp, học sinh trốn học thường leo ra ngoài đường này. Nhưng bắt trốn học có cần làm rầm rộ nghiêm trọng vậy không? “Lý do mà tôi phải triệu tập gấp các em ngày hôm nay, có lẽ khá nhiều em đã biết.” Giọng Hiệu trưởng qua hệ thống loa, từ phía trước sân trường, nhưng ở đây thằng Thiên vẫn nghe khá rõ. “Sáng hôm nay, trong trường chúng ta phát tán ra một số hình ảnh bậy bạ, Con đàn bà đĩ phệt nhau với đồng nghiệp của ông xã nhằm hạ uy tín cô Ngọc Lan… Tôi xin nói rõ… Những hình ảnh này là