Tag: FSDSS-572

Con đàn bà đĩ thoã gian díu với thằng bạn thủa nhỏ

Con đàn bà đĩ thoã gian díu với thằng bạn thủa nhỏ, của nó… làm nàng thấy bất an. Sau ngày hôm đó, Nhật Vi chỉ qua nhà khi biết Minh đang có mặt. Ngay cả lần này đi chơi chung với trường, ba đứa Bội Linh đề xuất đem Hoàng Minh đi, Con đàn bà đĩ thoã đụ nhau với thằng bạn thủa nhỏ nhưng nàng lại không đưa ra ý kiến. Sau bữa ăn trưa, đám học sinh được lùa về lều như lùa vịt lên chuồng. Giờ ngủ trưa kéo dài một giờ, sau đó mới đến các hoạt động vui chơi khác. Năm người một lều, cũng có bốn người đặc biệt như của Minh. Phía bên khu vực nữ, Nhật Vi, Bội Linh, Hoàng My và Na Na dù là hai lớp khác nhau