Tên côn đồ táo tợn hiếp dâm thiếu nữ xinh xắn, phòng đột ngột nhận nhiệm vụ mới, đó là đột xuất đi thị sát các lò than lậu, lò gạch lậu ở Sơn Tây. Bây giờ bên kia có một số thông tin tiêu cực từ miệng của người dân, không có bằng chứng thuyết phục vững chắc, với tư cách là một hãng thông tin, loại báo cáo này là nóng nhất và đồng thời nhạy cảm nhất. Sau khi lãnh đạo công ty xác nhận tin tức này, quyết định phái phóng viên chuyên nghiệp nhất đi tiến hành phỏng vấn ngầm, Tên côn đồ táo tợn hãm hiếp thiếu nữ xinh xắn tốt nhất là có thể nắm giữ thông tin ảnh hưởng, dù sao báo cáo tin tức cần