Thanh niên vui vẻ cùng bố dượng lếu lều mẹ ruột, một điếu nào. Nhưng lúc này đây, ông thấy mình cần hơi khói thuốc để bình tĩnh lại. Không biết vì lý do gì, Con trai say sưa với cha dượng phang mẹ đẻ nhưng ông Phương thấy lòng mình rất khó chịu. Hôm trước, khi Hiền Mai miễn cưỡng tiếp nhận thầy Trung theo yêu cầu của ông, so với chủ động lao vào vòng tay lão béo, hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ông đang ghen tức vì sự dễ dãi của Hiền Mai sao? Không… Không phải vậy… Hiền Mai chẳng qua là một công cụ đổi chác… Ông mất bình tĩnh vì mục tiêu theo đuổi bao nhiêu năm sắp đạt được. … Bạn